YLEISTÄ TIETOA

Suomen kansalainen saa enintään 30 päivän viisumin maahan saapuessaan.