YLEISTÄ TIETOA

Suomen kansalainen saa enintään 30 päivän viisumin maahan saapuessaan. Lähin Kuwaitin lähetystö sijaitsee Tukholmassa.