YLEISTÄ TIETOA

Suomen kansalainen saa enintään 60 päivän viisumin maahan saapuessaan.